Istorijat

U bogatoj sremskoj žitnici, gde se uzgajaju najkvalitetnije sorte žitarica, započinje stvaranje naše kompanije pre tačno 70 godina.

Tokom ’80 i ’90 godina preduzeće Žitopromet-Mlinpek menja nekoliko organizacionih oblika, da bi na kraju 2005. godine bilo privatizovano od strane „Žito Dunava“. Konačan organizacioni oblik dobija 2013. godine, kada dobija oblik Društva sa organičenom odgovornošću, pod punim nazivom: ŽITOPROMET-MLINPEK  d.o.o. Stara Pazova.

Prekretnica u razvitku je 2013. godina kada počinju preporod, napredak i dalje napredovanje kompanije čiji vlasnik, od te godine postaje, gospodin Perica Barišić sa 100% vlasništva nad akcijama firme.

Od nedavno se našoj kompaniji priključila i organizaciona jedinica u Sremskoj Mitrovici, koja će sa svojim skladišnim kapacitetima, imati veoma važnu ulogu u skladištenju ratarskih kultura kao i u preradi i proizvodnji različitih proizvoda od žitarica.

Sa svega 30 radnika na početku, daleke 1950. godine, tokom decenija, se naša kompanija proširila do sadašnjeg broja od 115 radnika.

I na dalje će nam kvalitet biti najvažniji princip, po kome ćemo, poslovati i uporno se boriti za svoje mesto na tržištu u želji da pridobijemo što veći broj kupaca i proširimo tržišta na kojima poslujemo.